Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn

Đĩa ăn tối bằng gốm sứ Bắc Âu Khay đựng salad với tay cầm bằng gỗ Đĩa bít tết Giáng sinh Trang trí nội thất Món ăn hình bầu dục Bộ đồ ăn

Giá thông thường
51₫
Giá bán
51₫
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Origin: CN(Origin)
Shape: Oval
Material: Ceramic
Pattern: Floral
Size: 10 inches
Practice: Manual
Type: Flat plate
Tableware craft: Underglaze