Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây

Đĩa trái cây bằng nhựa 2/3 tầng với giá đỡ bằng gỗ Hình bầu dục Bát phục vụ cho bữa tiệc Máy chủ trưng bày đồ ăn đứng Kệ đựng kẹo trái cây

Giá thông thường
50₫
Giá bán
50₫
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Brand Name: NCHJD
Origin: CN(Origin)
Plate Type: Fruit Plates
Shape: Rectangle
Material: Plastic
Pattern: Solid